1. Börja i tid
Ju tidigare på det nya året du börjar, desto större digitalt genomslag kan du få.

2. Trailers
Skapa digitala kanaler som får puffar för dina frågor och bygger förväntningarna på dina event.

3. Aktivera
Koppla ihop den digitala spridningen med eventen och aktivera engagemanget för frågorna på plats

Digitala Almedalen - Så funkar det

Digitalisering handlar varken om teknologi eller sociala medier. Det handlar om ett nytt arbetssätt. Skissa, testa, lär av användarna och skissa nytt - i snabba cykler. Detsamma gäller för Almedalen. Det enda sättet att få ett lyckat digitalt genomslag är att börja spridning och lärandet i tid.

Gunnar Sonesson, Founding Partner Diplomat Communications

Large

Paketet för dig som vill ha alla beståndsdelar och kan luta dig tillbaka. Vi ser till att du får ett stort genomslag digitalt och att dina satsningar i Almedalen bär frukt redan innan och efter veckan på Gotland.

- Digital strategi
- Kampanjsajt
- Spridningsschema
- Filmer för sociala medier
- Infografik
- Trailers för seminarier
- Realtidsaktivering på plats
- Dokumentation av event
- Video-poll - Vad tycker deltagarna i Almedalen?
- Mätning och analys

Medium

För dig som vill dra publik till ditt event och även kunna sprida seminarieinnehållet digitalt efter Almedalen. Vi lägger upp den grund du behöver och adderar de ingredienser som ser till att du får spridning och genomslag på plats i Almedalen.

- Digital strategi
- Spridningsschema
- Filmer för sociala medier
- Infografik
- Trailers för seminarier
- Dokumentation av event
- Video-poll -Vad tycker deltagarna i Almedalen?
- Mätning och analys

Small

Ett paket för dig som inte gör så stor satsning i Almedalen, alternativt har många av de viktiga beståndsdelarna i en lyckad digital närvaro på plats. Vi ser till att det du har får spridning och genomslag!

- Digital strategi
- Spridningschema
- Filmer eller infografik för sociala medier
- Mätning och analys

Se till att dina aktiviteter och insatser får maximal spridning och genomslag. Öka antalet deltagare och öka det digitala engagemanget kring dina frågor.

DIPLOMAT COMMUNICATIONS / REPEAT STUDIO
KUNGSGATAN 12-14 / 111 35 STOCKHOLM / ALMEDALEN@DIPLOMATCOM.COM / +46 8 58 80 95 00